Wat heeft de schildklier met de hersenen te maken?

(deel 1: Hoe (sluimerende) hypothyreoïdie van de moeder de hersenontwikkeling van het kind beïnvloedt) Waar we het functioneren van andere delen van het lichaam vrij goed kunnen verklaren door de analyse van chemische en fysiologische processen, bij de hersenen tasten we nog vaak in het donker. De hersenen werken anders, zijn complexer, bezitten ook een […]

Hoe voeding gedrag beïnvloedt bij ADHD, autisme en depressie

We kennen het van koffie, we weten het van alcohol, en we zien dat het feestmaal ons loom maakt. Los daarvan zijn we ons vrij weinig bewust van de invloed van voedsel op ons gedrag. En toch beïnvloedt wat we eten niet alleen onze gezondheid, maar ook ons denken. Het is echter zo subtiel dat […]

Schuiven naar boven