symptomen

hoe weet je dat er iets aan de hand is met je hersenen?

Problemen in de hersenen worden vaak puur psychologisch verklaard (zoals bij ADHD heeft met gedrag te maken). Bij depressie wordt vaak naar de persoonlijke eigenschappen gekeken. Bij dementie naar plaque en andere klachten lijken onverklaarbaar. Dan zitten ze tussen de oren (tot woede van degene, die hier vastloopt) zijn niet te meten, of zien en dus kan er niets aan worden gedaan, zoals vaak bij klachten na een hersenschudding.

Zo missen we vaak symptomen die ons erop wijzen dat het niet zo goed gaat met onze hersenen. Vaak doen de symptomen zich ook ergens anders voor dan in de hersenen zelf, bijvoorbeeld in de darm. Vaak denken wij dit hoort bij ons, dit is gewoon ons karakter (boos, angstig, verstrooid). Als ons denkvermogen niet goed werkt, of juist het gebied van de hersenen (de prefrontale cortex) dat alles in de gaten moet houden en controleren, wie zegt dan tegen ons “er is iets aan de hand, let op”?. “Doe iets!

Bij veel klachten is het ook niet algemeen bekend dat die iets met de hersenen te maken hebben en zo probeert iedereen vanuit zijn expertise de klachten te behandelen die hij herkent, en wordt het wel iets beter maar een oplossing lukt niet.

Vaak denken we ook we kunnen hier niets aan doen, dus waarom onderzoeken, waarom vroegtijdig opmerken, dan toch liever verdringen, verdoezelen en proberen het beste van te maken.

Verandering begint met kennis opdoen, met leren herkennen van symptomen en patronen.

Daarom vindt je hier een aantal symptomen, die je bij de zoektocht naar de oorzaak zouden kunnen helpen. De lijst is geen zins volledig.

balans:

Als je moeilijk balans kunt houden bijvoorbeeld als je je ogen sluit en haast niet kunt blijven staan dan kan het zijn dat je cerebellum (de kleine hersenen) niet goed werken. Het cerebellum coördineert beweging, spraak- en oogbewegingen en maakt dat alles soepel loopt. 

(Het cerebellum werkt vaak niet goed na bijvoorbeeld een hersenschudding, bij mensen met autisme of bij mensen met coeliakie).

brainfog:

Als je je niet kunt concentreren en het lijkt of er een dikke laag mist zit tussen jouw en de wereld waar alles gedempt binnenkomt en alleen vertraagd naar buiten gaat is er sprake van brainfog. Brainfog zonder duidelijk aanwijsbare redenen kan meerdere oorzaken hebben. Het kan een teken zijn dat er ontstekingen in de hersenen aanwezig zijn. Ontstekingen zorgen ervoor dat neuronen langzamer vuren waardoor vertraging in alle processen ontstaat.

traagheid:

Als elke handeling veel meer tijd kost, het vinden van woorden veel langer duurt. Of als deze traagheid regelmatig opkomt en dan weer verdwijnt dan wijst dat op energieproblemen in de hersenen.   

vastzittende gedachten:

Als je gedachten vastzitten en het moeilijk is om te schakelen tussen verschillende opties. Als alles wat onverwacht komt moeilijk is, of je permanent aan het zelfde moet denken en het niet meer los kunt laten, kan dit wijzen op het niet zo goed werken van de cingulate Gyrus een hersengebied dat voor mentale flexibiliteit verantwoordelijk is. Dat het ons mogelijk maakt om van een gedachte naar de volgende te gaan. 

(vaak bij depressie of angst met overfocus, of ADHD, stress)

hypersensibel:

Reageren de hersenen veel te sensibel op licht, geluid of geur dan geeft dit aan dat de neuronen te weinig energie hebben om terug te keren naar hun ruststand. Bij de kleinste aanleiding vuren ze af en maken zo dat je op alle triggers reageert. 

constipatie:

Niet naar toilet kunnen kan niet alleen een darmprobleem zijn, maar kan wijzen op problemen in de hersenen. Als de nervus vagus (een van de belangrijkste zenuwverbindingen tussen de hersenen en de darm) niet goed werkt dan verliest de darm zijn motiliteit (zijn bewegelijkheid) en wordt de darminhoud niet meer voortgestuwd. Dat leidt tot constipatie. Constipatie is ook een van de eerste tekenen van Parkinson. 

(kan wijzen op nervus vagus problemen)

angst:

Als de hersenen niet meer om kunnen gaan met angst, dan voel je permanent angst ook al is er geen directe oorzaak. Dan werkt het gebied dat angst zou moeten beoordelen, controleren en kanaliseren niet meer goed en komt angst ongefilterd en ongestuurd naar boven drijven.

 

 

 

(kan wijzen op problemen in de basale ganglia bij bepaalde vormen van depressie, ADD)

woede:

Plotseling opstekende woede waar je geen controle over hebt, die bij de kleinste aanleiding zijn kop opsteek kan niet alleen een emotie zijn maar kan erop wijzen dat de temporale lob in je hersenen niet goed werkt of groten delen van de hersenen overactief zijn. Ook kunnen chemische processen verstoord zijn waardoor woede en agressie worden versterkt.

(komt vaak voor bij problemen met de temporale kwab, bij bepaalde vormen van depressie, ADD, of na herhaalde hersenschudding)

sickness behavior syndrom:

Sickness behavior syndrom is een combinatie van symptomen die erop wijst dat er echt iets aan de hand is in de hersenen. Chronische depressie samen met niet kunnen concentreren, veel slaap nodig hebben, lethargie, ontbreken van motivatie, ontbreken van zin in eten en niet meer willen bewegen zijn duidelijke symptomen die vragen om fundamentele aanpassingen.
 

 

Schuiven naar boven