samenwerking

Chronische klachten na hersenschudding, whiplash, of Covid vragen vaak om een integrale aanpak. Naast het opsporen en behandelen van energietekorten, ontsteking en het behandelen van evt. bijkomende gezondheids-klachten die het herstel in de weg staan moeten de hersenen moeten gevoed, getraind en uitgedaagd worden maar ook voldoende rust krijgen, de werksituatie moet vaak aangepast worden aan het stapsgewijze herstel en evt. procedures moeten afgehandeld worden zonder dat de stress, die hierbij komt kijken, het herstel in de weg staat.

Samen met een groep ergotherapeuten, psychologen, fysiotherapeuten, een neuro- chiropractor, een acupuncturist en een osteopaat kijken we daarom integraal naar mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

pcs netwerk nijmegen

Dit netwerk is een multi-disciplinair samenwerkingsverband tussen verschillende eerstelijnspraktijken die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Whiplash Associated Disorder (PCS of LTH).

Het Netwerk werkt samen met de Afdeling Neurologie van het Radboud UMC. Ons Netwerk is opgenomen in de Richtlijn Licht Traumatisch Hersenletsel van de Afdeling Neurologie. Met een aantal van de collegae uit het Netwerk is er ook een samenwerking op het vlak van Duizeligheidsklachten en Long COVID en ook hierin wordt samengewerkt met het Radboud UMC.
Het Netwerk maakt gebruik van eenzelfde screeningslijst (naast de eigen vragenlijsten en tests) om in kaart te brengen welke hulp er bij de aanwezige klachten nodig zou kunnen zijn. Zo blijft elke behandelaar in ons Netwerk alert op aanvullende mogelijkheden voor behandeling.
We overleggen (na verkregen toestemming) om de behandelingen optimaal af te stemmen, zodat dit voor de cliënt leidt tot een eenduidig, aanbod en passend aanbod. Fasering en timing (wie doet wat op welke manier en met welke intensiteit?) zijn daarbij cruciaal.


Daarnaast zet het Netwerk zich in om meer bekendheid aan deze klachten te geven, werken we aan deskundigheidsbevordering door te leren van elkaar en van andere landelijke en internationale collegae en bespreken we maandelijks in het complete team eventuele verbeterpunten.


Hieronder ziet u een overzicht van de hulpverleners die verbonden zijn aan het netwerk, door op een button te klikken opent zich een nieuw tabblad en wordt u doorverwezen naar de bijbehorende site:

ergotherapeuten

fysiotherapeuten

chiropractor osteopaat

psychotherapie | psychologie | reintegratie

Schuiven naar boven