Hartritmevariabiliteit HRV

 Meten van hart coherentie, hartritme- variabiliteit

Gezondheid is niet alleen een kwestie van goede voeding, slaap, bewegen en als nodig, de juiste supplementen, maar ook van balans. Balans tussen je fysieke, mentale en emotionele systemen. Stress, disbalans, opgelopen trauma’s, negatieve gevoelens en vastgelopen denkpatronen staan gezond worden in de weg. Negatieve emoties, willen voldoen aan te hoge eisen, te veel op je bord nemen, te hoge verwachtingen aan jezelf, “pleasen“ van anderen ten kosten van jezelf of het herbeleven van traumatische gebeurtenissen zorgen voor stress in je lichaam. Het stress as (HPA-as) gaat aan, er wordt meer adrenaline en cortisol opgewekt, herstelprocessen worden “on hold”
gezet. Zo veroorzaakt een mentale reactie, of emotie een fysieke reactie in je lichaam. Kortdurend is dat geen probleem, maar langdurig heeft je mentale gesteldheid grote invloed op je gezondheid en omgekeerd eist iedere ziekte een zware tol van je mentaal evenwicht.

 

Bij gevoelens en gedachten zijn niet alleen onze hersenen betrokken, maar ook onze darm (onderbuikgevoel), ons hormoonstelsel (adrenaline, oxytocine, endorfine) en ons hart (gebroken hart).

 

Wil je gezond worden hoort het in balans brengen van lichaam en geest er ook bij. Waar sta ik? Wat brengt me energie, wat kost me energie? Waar wil ik naartoe? Hoe voel ik me? Wat doet met goed en wat doe ik automatisch, maar doet me eigenlijk helemaal niet goed? Allemaal vragen die aan bod komen als je wilt genezen en begint om lichaam en geest op te ruimen.

 

 

Een methode, om inzicht te krijgen in je mentaal en fysiek evenwicht is het meten van hart ritme
variabiliteit.  

Wat is hart ritme variabiliteit?

Hartritme variabiliteits- meting is een wetenschappelijk onderbouwde methode, die inzicht geeft in je mentale en fysieke balans door het meten en analyseren van je hartslag.

Uit de hartslag valt bij nauwkeurige meting veel af te lezen. In tegenstelling tot wat we soms denken tikt ons hart helemaal niet zo regelmatig als een klok. We weten dat het wat sneller tikt als we ons inspannen, wat langzamer als we zitten en wat hoger als er iets spannends gaat gebeuren. Maar er is nog meer.
Onze hartslag wisselt niet alleen bij elke activiteit, maar ook tijdens een activiteit is de tijdspanne tussen de hartslagen verschillend. Heb je bijvoorbeeld een hartslag van 75 slagen per
minuut, dan geeft dat alleen het aantal hartslagen per minuut aan, maar tijdens die minuut slaat je hart niet precies elke seconde even snel. Het tempo versnelt en vertraagt voortdurend, en de
tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit wordt Hart Ritme Variabiliteit (HRV) genoemd.

De variabiliteit van ons hartritme kan worden gemeten en verteld ons veel over onszelf, over de toestand van ons lichaam, onze gezondheid, hoe fit wij zijn en over de balans tussen lichaam/hart en geest/hersenen. Hartritme variabiliteit weerspiegelt de werking van het autonome zenuwstelsel (AZS). Het autonome zenuwstelsel regelt alles waar we niet bewust over na hoeven denken, lichamelijke functies zoals ademhaling, hartslag, temperatuur, bloeddruk, vertering en herstel. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee takken, de sympathicus (gas geven en fight, flight) en de parasympathicus (remmen en rest, digest) In een gezond lichaam en als we lekker in ons vel zitten zijn de twee takken van het AZS in balans.

Deze omschrijving van het AZS (fight /flight en rest /digest) geeft echter alleen op grote schaal aan welke tak wanneer actief is. Maar als we inzoomen dan zien we dat de sympathicus en de parasympathicus ook op hele kleine schaal ook actief zijn. Inademen wordt aangestuurd door de sympathicus en uitademen door de parasympathicus. Zo veroorzaakt diep doorademen direct een andere activatie van de parasympathicus dan oppervlakkig gestrest ademen.

Bij elke inademing gaat onze hartslag lichtjes omhoog en bij elke uitademing lichtjes omlaag.

Al deze autonome functies (ademhaling, lichaamstemperatuur..)veranderen een heel klein beetje tijdens elke emotie of gedachte. Zo krijgen wij als we zo gedetailleerd naar alle subtiele verandering van onze hartslag kijken niet alleen inzicht in onze ademhaling en de toestand van ons hart, maar zien ook hoeveel invloed een emoties, gedachten of stress heeft op ons systeem hebben.

 

Zichtbaar maken 

 

Deze processen zijn zo subtiel en onbewust dat we ze normaliter makkelijk voor onszelf en anderen
kunnen verstoppen. Door deze onbewust lichamelijke reacties zichtbaar te maken kunnen we naar binnen lijken (zonder gevoelens onder woorden te hoeven brengen) en zien wat er in ons gaande is of we in evenwicht (dan zijn grote golvende bewegingen te zien bij een meting) zijn, of bewust of onbewust gestrest (dan zijn nerveuze, onregelmatige bergen en dalen te zien). Naast bewustwording, waar je inzit kun je het zichtbaar maken ook gebruiken om te leren hoe je
bewust een bepaalde status op kunt roepen en dat maakt dit instrument zo interessant. Voor mensen die lang, onbewust in chronische stress hebben geleefd, kan het bijvoorbeeld heel vreemd en onwennig aanvoelen om voor het eerst weer ontspanning te voelen. Het kan zelfs een tijdje duren tot het lichaam ontspanning weer als prettig kan ervaren.

 

Waarom is het hebben van een grote hartritme variabiliteit van belang?

 

Net als een goede zanger, die als hij een groot stem bereik heeft, makkelijker van hoog naar laag kan gaan en daardoor niet snel een stuk te moeilijk zal vinden, kunnen wij, als we grotere variabiliteit hebben ook makkelijker ingewikkelde passages aan. Hebben we echter maar een klein bereik, dan kunnen we alleen harder of zachter zingen en zullen grote moeite hebben met complexe melodieën.

“Dare to connect with your heart. You will be lifting not only yourself and those you love and care about, but also the world in which you live.”
(Doc Childre, HeartMath Founder)

Hart-coherentie wat is dat dan?

 Naast hartritme variabiliteit is er ook nog hart-coherentie. Niet alleen het bereik, hoe hoog of laag iemand kan zingen c.q. hoe groot het verschil is tussen de verschillende hartslagen is (grote variabiliteit) geeft een beeld van onze toestand, ook de coherentie/harmonie van het geheel is van belang. Je stembereik (hart ritme variabiliteit) kan dan misschien wel goed zijn, maar je kunt als nog vals zingen (geen hart-coherentie hebben). Als we meten zien we bij rustige ademhaling in combinatie met positieve emoties grote golvende bewegingen (grote variabiliteit) op het scherm en een rustig regelmatig totaalbeeld (coherentie) zien. Negatieve emoties daarentegen laten korte taps toelopende pieken en dalen (lage hart ritme variabiliteit) zien een onrustig totaalbeeld (incoherent). (1)

Hartcommunicatie, hoe hart en hersenen met elkaar praten

De hersenen zijn via het autonome zenuwstelsel met het hart verbonden en hebben zo invloed op ons hartslag en hartritme. Ons hart slaat echter ook zonder invloed van de hersenen. Omgekeerd heeft het hart ook invloed op de hersenen. Ons hart heeft, net als onze darm, een eigen zenuwstelsel (het bevat een eigen “brein” met 40.000 neuronen). Onderzoek heeft laten zien dat ook hier meer informatie van het hart naar de hersenen gaat, dan omgekeerd van onze hersenen naar ons hart. Ons hart communiceert met onze hersenen op 4 verschillende manieren. Neurologisch (het geeft impulsen door), biochemisch (middels hormonen en neurotransmitters), biofysisch (middels drukgolven) en energetisch (middels een elektromagnetisch veld). Je zou denken ons hart volgt onze emoties en wordt daarbij aangestuurd door het autonome zenuwstelsel. Maar ons hart heeft ook een eigen wil en stuurt soms aanwijzingen aan onze hersenen die deze dan ook opvolgen. Zo lijkt ons hart ook onze waarneming en emoties aan te kunnen sturen. (2)

 

Tijdens stress of bij het voelen van negatieve emoties bijvoorbeeld wordt ons hartritme chaotisch. Deze chaotische boodschap wordt doorgestuurd aan onze hersenen waar hogere functies (denken beslissingen nemen) worden uitgeschakeld. Geen wonder dat we niet helder kunnen denken of leren als we stress hebben. Het hart speelt ook bij pijnbeleving een belangrijke rol.

 

Tijdens hart-coherentie communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoon systeem optimaal, het lichaam verbruikt zijn energie dan heel efficiënt. We voelen ons prettig, kalm, kunnen helder denken en op ons top presteren.

heartmath ritme

Wat heb eraan?

Aan de ene kant helpt het meten van hartritme-variabiliteit en coherentie bij de analyse en diagnose. Naast je stressresistentie kun je onregelmatigheden (aritmiek) van je hart zien (ook al dient HRV niet als officieel diagnostisch middel om dat te beoordelen). Tegelijkertijd is hartritme variabiliteit ook een indicator voor veroudering. De ouder we worden de kleiner wordt onze hartritme-variabiliteit. Als ze te klein wordt en/of kleiner dan voor onze leeftijd normaal is, kan het gezondheidsproblemen voorspellen jaren voordat deze te meten zijn in het bloed, of met andere diagnostische methodes (3).

Ziekte verlaagt de hartritme variabiliteit en draagt daarmee bij tot de verslechtering van het hele systeem bij. Een lage HRV is bijvoorbeeld een vroege indicator voor depressie, cognitieve problemen en hart problemen. Omdat stress een belangrijke voedingsbodem vormt voor het ontstaan van verschillende ziektes, is het belangrijk om dit te monitoren en manieren te vinden om de stress te verminderen. Veel therapieën werken pas als je stress onder controle brengt.

Aan de andere kant is het trainen van hartritme-variabiliteit en hart-coherentie een therapie methode.

Het oefenen van hart-coherentie is een effectieve en klinisch bewezen manier om je autonome zenuwstelsel te kalmeren en na stress rijke situaties weer snel in balans te brengen.

Het verhoogd ons aanpassingsvermogen aan permanent veranderende omstandigheden. Daarom wordt het ook vaak in de topsport, in het bedrijfsleven en voor stressrijke beroepen (politie (4), zorg (5)) gebruikt. Het is niet alleen belangrijk voor ziekte preventie maar ook voor betere prestatie en effectievere groepssamenwerking.


Welke positieve effecten zijn er gemeten?

Uit onderzoek naar de effecten van het trainen van hartritme variabiliteit kwamen volgende resultaten naar voren:


24% verbetering in het kunnen focussen

30% verbetering van slaap

38% verbetering in rust

46% afname van angst

48% afname van vermoeidheid

56% afname van depressie


Het trainen van hart-coherentie is ook bij een aantal ziektebeelden aandoeningen onderzocht en heeft zich bewezen als effectief middel bij; depressie, burn-out, PTSD (6), angst(stoornissen), ADHD (7) (7A), eetproblemen, slaapproblemen, hoge bloeddruk, pijn (8), chronische vermoeidheid, verlies van emotionele controle door niet aangeboren hersenletsel(9), astma, ontsteking

Door training kun je leren hoe je met je ademhaling en gedachten je autonoom zenuwstelsel kunt aansturen en daarmee je emoties kunt beïnvloeden. Je leert een aantal technieken die je overal en altijd kan doen, zodat je hier tijdens het werk, op school, als je moet presteren of als je in een stressrijke periode zit gebruik van kunt maken. 

Is coherentie hetzelfde als ontspanning en daarmee vergelijkbaar?

Nee coherentie is fysiek en mentaal anders dan ontspanning. Bij ontspanning komt het lichaam tot rust en je gedachten en emoties op slaapstand. Je komt meer in een parasympathische staat, je hartslag verlaagd. Maar je hart-coherentie gaat hierdoor nog niet automatisch omhoog. Hart-coherentie verhoogd ook de parasympathische activiteit, maar er is ook sprake van een synchronisatie/harmonie tussen hart en hersenen (positieve emoties, grote golven hoge hartritme variabiliteit). Hart-coherentie voelt kalm, uitgebalanceerd maar tegelijkertijd juist energiek alert en helder aan.

heart math practitioner
Bronnen:
  1. Respiratory Rhythm, Autonomic Modulation, and the Spectrum of Emotions: The Future of Emotion Recognition and Modulation (2020) R. Jerath, C. Beveridge https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01980/full

 

  1. A healthy heart is not a metronome Shaffer et al. https://www.heartmath.org/assets/uploads/2015/02/A-healthy-heart-is-not-a-metronome.pdf

 

3. You may need the vagus nerve to understand pathophysiology and to treat diseases

(2012) De Couck M, Mravec B, Gidron Y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22150254/

 

 

4. Impact of the HeartMath Self-Management Skills Program on Physiological and Psychological Stress in Police Officers (1999) R. McCraty et al.

https://www.researchgate.net/publication/252668283_Impact_of_the_HeartMath_Self-Management_Skills_Program_on_Physiological_and_Psychological_Stress_in_Police_Officers

 

 

5. The Impact of HeartMath Resiliency Training on Health Care Providers (2019) Buchanan TM, Reilly PM. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31593072/

 

 

6. Cardiac Coherence and Posttraumatic Stress Disorder in Combat Veterans (2010) Jay P. Ginsberg et al. https://www.heartmath.org/assets/uploads/2015/01/cardiac-coherence-and-ptsd-in-combat-veterans.pdf

 

7. Sustained attention and heart rate variability in children and adolescents with ADHD (20170 Griffiths KR, et al. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28099875/

 

 

7A. The Heartmath System Improves Cognitive Efficiency and Behaviour: (2007) A. Lloyd et al. https://www.ifemdr.fr/wp-content/uploads/2011/10/Lloyd-2007-The-Heartmath-System-Improves-Cognitive-Efficiency-and-Behaviour-A-New-Treatment-for-ADHD.pdf

 

 

8. Pain: Is It All in the Brain or the Heart? (2019) Alshami AM.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31728781/

 

 

9. Emotion regulation after acquired brain injury: a study of heart rate variability, attentional control, and psychophysiology (2019) Kim S, et al. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30907142/

 

Schuiven naar boven